Eieren

Nergens in de veehouderij zijn er zoveel stalsystemen als voor kippen. Legbatterij, verrijkte kooien, voliere, scharrel, graseieren, biologisch... wat zijn de verschillen nu precies? Hieronder kunt u precies zien hoe dier(on)vriendelijk de verschillende stalsystemen nu echt zijn.

Legbatterij

Dit is het dieronvriendelijkste ei. De kippen zitten opgesloten in kooien met meestal 4 kippen bij elkaar. De kippen hebben minder dan 1 A4-tje per kip als leefruimte. Er zijn geen zitstokken voor de kippen om op te rusten. Er is geen legnest waar een kip zich kan afzonderen om een ei te leggen. Er is geen strooisel of zand voor de kip om zich in te wassen ('zandbaden' genoemd). Door het gebrek aan bewegingsruimte krijgen veel kippen beenderverweking en leververvetting. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kippen ernstig lijden in de legbatterij.

Verrijkte kooi

Deze kooien zijn door de bio-industrie ontwikkeld toen de Europese landbouwministers erover spraken om de legbatterij te verbieden. Het is gewoon een draadgazen kooi waarin elke kip nog steeds amper een A4-tje leefruimte heeft. In de kooi zit een zitstok. Daarnaast is een plastic flap aanwezig waarachter de kip (op draadgaas) haar ei kan leggen. Tevens is een klein bakje aanwezig waar zand in zit. De kip kan hierin 'stofbaden'. De verbeteringen ten opzichte van de legbatterij zijn minimaal. Een kip hoort gewoon niet in een draadgazen kooi, ook niet in een aangeklede versie!

Volière

Dit soort stallen hebben veel verschillende namen, volieresysteem, fladderstal, etagestal. Het zijn stallen van meerdere etages. De onderste etage is voorzien van stro. Op andere etages zijn legnesten, zitstokken en rustruimtes. De kip kan van de ene naar de andere etage fladderen. Er zitten wel 10 kippen per vierkante meter per etage. Veel ruimte hebben ze dus niet en ze komen ook nooit buiten. Sinds 1 januari 2002 mogen deze eieren als scharreleieren worden verkocht.

Scharrel

De scharreleieren komen van kippen in stallen zonder etages. Ze hebben de beschikking over zitstokken, legnesten en in een deel van de stal stro om in te scharrelen. Ze zitten met 7 tot 9 kippen per vierkante meter. Ze hebben geen uitloop naar buiten.

Uitloopeieren

Deze eieren worden meestal graseieren of freilandeieren genoemd. De eieren komen van kippen die in een soort scharrelstallen zitten maar ook naar buiten kunnen. Buiten is er per kip een paar vierkante meter beschikbaar. De uitloop moet grotendeels begroeid zijn en in lange uitlopen moeten de kippen kunnen schuilen en kunnen drinken.

Biologisch

Biologische eieren worden ook vaak eko-eieren of biologisch dynamische eieren genoemd. Dit zijn de diervriendelijkste eieren. De kippen hebben in de stal stro om te scharrelen. Daarnaast zijn er voldoende zitstokken om te rusten en legnesten om een ei in te leggen. In de stal zijn er ongeveer 5 tot 6 kippen per vierkante meter. Buiten hebben de kippen de beschikking over een uitloop van 4 vierkante meter per kip. Het voer is biologisch, dus onbespoten. Het preventief wegbranden of wegknippen van een (levend) deel van de snavel is verboden.

http://www.wakkerdier.nl/actiekip/tekst2.html